Zapraszamy na szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych.

ŚRODA 03 marca - godzina 10:00

SZKOLENIE podstawowe - eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
- obsługi,
- konserwacji,
- remontów,
- montażu.

ZAKRES:
2. Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt 2..

KOSZT SZKOLENIA: 420 zł brutto.

CZWARTEK 4 MARCA - EGZAMINY (SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI) D i E od godziny 10:00

Cena egzaminu 280 zł.

Wnioski egzaminacyjne do pobrania: 
https://sep.warszawa.pl/pliki/egzaminy-materialy/wnioski-egzaminacyjne/elektryczne-grupa-1

Należność za szkolenie i egzaminy należy przesłać na konto: 

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa