Terminy egzaminów we wrześniu: 1, 2, 7, 18, 23. 
Terminy egzaminów w październiku: 2, 5, 7, 14, 23, 28. 
Terminy egzaminów w listopadzie: 4, 6, 18, 23, 27. 
Terminy egzaminów w grudniu: 2, 4, 7, 8, 10, 18, 28.