17 maja 2021 roku odbędzie się XXII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
tegorocznym hasłem wiodącym będzie: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”.

Organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 
 
Wojskowa Akademia Techniczna
 

(Uwaga! Poniższy program jest wciąż w fazie uzgadniania i na bieżąco aktualizowany) - stan na 2021-03-16


SESJA OGÓLNA – godz. 10:00 ÷ 10:55
10:00 ÷ 10:05 – Przywitanie wszystkich uczestników telekonferencji i przedstawienie osób występujących w części oficjalnej.
10:05 ÷ 10:10 – Wystąpienie Prezesa SEP – dr inż. Piotra Szymczaka.
10:10 ÷ 10:30 – Wystąpienia przedstawicieli Władz Państwowych RP i Współorganizatorów konferencji.
10:30 ÷ 10:35 – Informacja o nagrodach i wyróżnieniach SEP – dr inż. Prezes SEP Piotr Szymczak.
10:35 ÷ 10:40 – wprowadzenie do XXIIKOS „Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach – wyzwania współczesności” – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk.
10:40 ÷ 10:55 – wprowadzenie do XXII KOS w nawiązaniu do tegorocznego hasła ŚDTiSI: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” - wyzwania wobec nauki i technologii cyfrowych – Przewodniczący Komitetu Programowego KOS prof. dr hab. Marek Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
10:55 ÷ 11:10 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.


SESJA PIERWSZA – DEBATA TECHNICZNA – godz. 11:10 ÷ 12:10
„Kluczowe wyzwania techniczne wobec przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach” – Przewodniczący Sesji płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

12:10 ÷ 12:20 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.

SESJA DRUGA – DEBATA INTERDYSCYPLINARNA – godz. 12:20 ÷ 13:35
„Kluczowe wyzwania wobec człowieka i dziedzin działalności ludzkiej (ekonomii, służby zdrowia, energetyki, łączności, edukacji) wobec wyzwań wynikających z przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach”.

13:35 ÷ 13:45 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.


SESJA TRZECIA – DEBATA MŁODYCH – godz. 13:45 ÷ 14:45
13:45 ÷ 14:00 – wprowadzenie i cele „debaty młodych” - „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” wraz z przedstawieniem szczegółowych problemów i uczestników dyskusji. Współprzewodniczący Sesji: Pani dyr. Danuta Langowska - Centrum Edukacji Zdroje i Kol. mgr inż. Jarosław Krysiak – Oddział Wrocławski SEP.
14:00 ÷ 14:45 – panel dyskusyjny.
Uczestnicy panelu: Młodzież licealna i studencka, w tym młodzież przedmaturalna z Centrum Edukacji Zdroje.


14:45 ÷ 15:00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

ZAREJESTRUJ SIĘ - http://kos2021.sep.com.pl/