Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena egzaminu 280 zł.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Egzaminy w sali 141 w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej, przy ul. Czackiego 3/5.

Grupa G I (elektr)
• 10 lutego
• 10 marca
• 14 kwietnia
• 12 maja
• 9 czerwca 
Grupa G II (cieplna)
• 11 lutego
• 11 marca
• 15 kwietnia
• 13 maja
• 10 czerwca

Egzaminy zdalne:

Grupa G I (elektr)
 • 11 lutego