W związku sytuacją epidiologiczną SZKOLENIA I EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE.

EGZAMINY

PORANNE EGZAMINY organizowane w godzinach 9-14.

  • 13 stycznia, 28 stycznia  

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena egzaminu 280 zł.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Informujemy, że  posiadamymy jeszcze wolne miejsca na:

SZKOLENIA

PORANNE SZKOLENIA organizowane w godzinach 9-14.

  • Szkolenie w dniu 26.01.2020 roku w zakresie: KONTROLNO-POMIAROWYM  – GRUPA 1 do 1 kV,
  • Szkolenie w dniu 27.01 2020 roku w zakresie: KWALIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI – GRUPA 1 do 1 kV.