Najbliższe szkolenie grupa I - ELEKTRYCY i EGZAMIN kwalifikacyjny na stanowiskach Eksploatacji E odbędzie się 18 września 2020 roku.

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu na kwalifikacje energetyczne dozoru i eksploatacji.
UWAGA:  Szkolenie dla osób które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły już ważność.
Także dla osób które posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne, posiadają wiedzę i chcą rozszerzyć istniejący zakres uprawnień.

KOSZT SZKOLENIA: 400 zł brutto za osobę.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena egzaminu 260 zł za sprawdzenie kwalifikacji D lub E lub D.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice), rękawiczki.
Zapewniamy środki dezynfekcji
Ewentulny (awaryjny) zakup masek, rękawiczek gumowych i/lub przyłbic możliwy do dokonania na miejscu.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
Osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu w przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o przełożenie terminu.