Zapraszamy Państwa na seminarium organizowane przez Koło 536:

Seminarium odbędzie się 18.10.2023 (środa) o g. 17.00 w budynku "Pod Kominem" na tyłach Gmachu Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej w trybie hybrydowym. Prosimy o wchodzenia "drugim wejściem", tym dalszym znajdującym się przy sali seminaryjnej - na końcu budynku.

"Ogrzewanie rur i rurociągów za pomocą kabli zmiennooporowych

(samoograniczających) w budynkach komercyjnych, infrastruktury i mieszkalnych"

Prelegent - Pan Wojciech Czempik z firmy Danfoss

https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/414-ogrzewanie-rur-i-rurociagow-za-pomoca-kabli-zmiennooporowych-samoograniczajacych-w-budynkach-komercyjnych-infrastruktury-i-mieszkalnych