W najbliższy wtorek 4 sierpnia od godziny 11:00, rozpocznie się SZKOLENIE dla elektryków (grupa 1). 
Po szkoleniu, od godziny ok. 15:30 rozpocznie się EGZAMIN kwalifikacyjny na stanowiskach Dozoru (D) i Eksploatacji (E).

Szkolenie ugruntowuje wiedzę, przygotowując do egzaminu na kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E).

Szkolenie dla osób które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły już ważność.
W szkoleniu mogą uczestniczyć także osoby, które posiadają już wiedzę, chcą ją uzupełnić i przystąpić do egzaminu.

KOSZT SZKOLENIA:

01Koszt szkolenia to: 400 zł od osoby.

KOSZT EGZAMINU:

2aKoszt sprawdzenia kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI (świadectwo E) to 260 zł.

LUB

2bKoszt sprawdzenia kwalifikacji na stanowisku DOZORU (świadectwo D) to 260 zł.

Wpłaty na rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa. Informacje udzielane w biurze Oddziału: https://sep.warszawa.pl/kontakt

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

  • Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice).

Zapewniamy środki dezynfekcji i rękawice z tworzywa sztucznego.
Ewentulny (awaryjny) zakup masek, rękawiczek gumowych i/lub przyłbic możliwy do dokonania na miejscu.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
W przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o wybranie innego terminu.  

 

 

 

Koło 536 Oddziału Warszawskiego SEP, jak co roku zdobyło pierwsze miejsce konkursie o tytuł najaktywniejszego Koła SEP w grupie kół terenowych. Ten zaszczytny tytuł, tym razem za aktywną działalność w 2019 rok, to już 6 kolejne zwycięztwo z I miejscem na podium.
Czyżby rodziła się nowa świecka tradycja?

Więcej informacji na stronie koła: www.566.sep.warszawa.pl.

Szkolenie przygotowujące uczestników do egzaminów kwalifikacyjnych na poziomach dozoru i eksploatacji w zakresie grupy G1. 
Szkolenie dla osób, które nie posiadały świadectw kwalifikacyjnych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność.

Egzamin (D i E) odbędzie się ostatniego dnia szkolenia tj.18 czerwca 2020 roku.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena egzaminu 260 zł.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice).
Zapewniamy środki dezynfekcji i rękawice z tworzywa sztucznego.
Ewentulny (awaryjny) zakup masek, rękawiczek gumowych i/lub przyłbic możliwy do dokonania na miejscu.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
Osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu w przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o przełożenie terminu.  

Terminy egzaminów w lipcu: 1, 15, 30.
Terminy egzaminów w sierpniu: 3, 19, 28.
Terminy egzaminów we wrześniu: 1, 2, 7, 18, 23.
Terminy egzaminów w październiku: 2, 5, 7, 14, 23, 28.
Terminy egzaminów w listopadzie: 4, 6, 18, 23, 27.
Terminy egzaminów w grudniu: 2, 4, 7, 8, 10, 18, 28.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. K. Szpotańskiego (OW SEP) i Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) informują, że cykliczna konferencja OPE - Optymalizacja w Elektroenergetyce, planowana jest do realizacji na październik 2021. Komunikaty będziemy umieszczać cyklicznie.

UWAGA

W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS CoV-2 w Polsce, dbając o Państwa bezpieczeństwo pracujemy zdalnie. Tymczasowo na okres do dnia 24 kwietnia br. zawieszamy działalność stacjonarną biura Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  Przed tym terminem, stosownie do rozwoju sytuacji, poinformujemy o podtrzymaniu lub zniesieniu ograniczeń.

Informacje o numerze telefonu i adresie email w zakładce  Kontakt.

 

 

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech przyniosą Wam wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.|

15 stycznia br. warszawskie środowisko elektryków zainaugurowało kolejny rok działalności podczas Spotkania Noworocznego zorganizowanego przez Oddział Warszawski SEP. Zgromadzenie członków i sympatyków Oddziału miało bardzo odświętny charakter, podkreślonym pięknym wnętrzem sali A Warszawskiego Domu Technika NOT. Licznie przybyli Goście powitani zostali przez prezesa OW Ryszarda Marcińczaka, który następnie wraz z Prezesem Stowarzyszenia Piotrem Szymczakiem wręczył Diamentowe i Srebrne Odznaki Honorowe NOT oraz odznaki SEP. Zasłużonych działaczy uhonorowano również medalami wielkich elektryków.

Życzeniami sukcesów w roku 2020 oraz refleksjami historycznymi zechciała się podzielić ze słuchaczami Prezes Zarządu NOT Ewa Mankiewicz-Cudny,  a Dziekan Wydziału Elektrycznego PW prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak podziękował za dotychczasową współpracę oraz wskazał kolejne jej pola, m.in. zbliżającą się setną rocznicę powstania Wydziału. Elementem spinającym historię ze współczesnością była także prezentacja kilkudziesięciu fotografii akcentujących niezmiennie bliskie i owocne efekty współpracy środowisk: akademickiego i stowarzyszeniowego.

W części artystycznej wieczoru Goście oklaskiwali występ satyryka Marka Majewskiego, po czym mieli możliwość zapoznania się z największym tegorocznym przedsięwzięciem Oddziału Warszawskiego SEP - Międzynarodowymi Targami Gospodarki Energetycznej Warsaw Energy EXPO, planowanymi na dni 13 i 14 stycznia 2021 r. Ideę i format targów przedstawił Dyrektor Projektu Krzysztof Pytlarz.  

Spotkanie Noworoczne atrakcyjnie podsumował uroczysty, koleżeński bankiet, będący tradycyjnie momentem serdecznych rozmów i kreślenia wspólnych planów na przyszłość.

Informujemy, że konkurs na najaktywniejsze Koło SEP w 2018 roku został rozstrzygnięty.
Wyniki ogłoszono na spotkaniu Świąteczno-Noworocznym SEP w dniu 18 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.
Koło 536 Oddzialu Warszawskiego SEP zdobyło pierwsze miejsce w grupie kół terenowych.

Koło zwyciężyło w tym konkursie piąty raz z rzędu.
Jest to wynik naszych wysiłków i aktywnej działalności członków w SEP. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/352-kolejne-zwyciestwo

W dniu 29 listopada odbyła się cykliczna konferencja pt."Transformator Innowacyjności" organizowana przez Uniwersytet SWPS, którego siedzibą jest dawna fabryka Kazimierza Szpotańskiego na Kamionku.
Konferencja była dedykowana tematowi AI - Sztucznej Inteligencji. Szkoła ceni sobie bardzo tradycję, jaką stanowi historia powstania fabryki i jej założyciela.Jak co roku jednym z prelegemtów był kol. Zbigniew Filinger, jego prezentacja w załączeniu.
Informacja o konferencji na stronie www.swps.pl.

 

PREZENTACJA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

   Koło 536 Oddziału Warszawskiego SEP serdecznie zaprasza do udziału w pielgrzymce z elementami wycieczki technicznej do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 07-17 maja 2020 r.

    W roku 2018 zostało  tam zmodernizowane oświetlenie i instalacje elektryczne  w kilku obiektach związanych z historią chrześcijaństwa . Prace projektowe i wykonawcze były przeprowadzone przez firmy polskie, będziemy mieli możliwość zwiedzić  te obiekty nie tylko w wymiarze pielgrzymkowo-turystycznym, ale także w technicznym.

   Organizacją i programem wyjazdu zajmuje się znane biuro pielgrzymkowe  o.o. Franciszkanów - Franciszkański Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie.

   Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa Koleżanki i Kolegów z SEP . Również osoby towarzyszące są mile widziane w naszym gronie . Liczba miejsc ograniczona.

   Wylot jest z Warszawy. W załączeniu są podane informacje formalne i program organizatora Pielgrzymki.

   Zgłoszenia tylko i wyłącznie na załączonym formularzu karty uczestnictwa prosimy przesyłać do organizatora:

   Fundacja Komisariat Ziemi Świętej

   ul. Reformacka 4; 31-012 Kraków; 

   tel. 12/421-68-06; kom. 666-398-214

   e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   www.terrasancta.pl

   do dnia 30.10.2019

   Na zgłoszeniu należy napisać  hasło "Pielgrzymka 7-17 maj 2020, koło 536 OWSEP”

   Wpłaty należy przekazywać na konta ww organizatora wg harmonogramu podanego w załączniku „Warunki uczestnictwa”.

   Konto do dokonywania wpłat jest podane w tym załączniku.

   Prosimy zwrócić uwagę na terminy wpłat na ten wyjazd podane w tym załączniku.

   UWAGA

   Wpłaty oraz wszelkie pytania dodatkowe, związane z programem i warunkami wyjazdu prosimy kierować  bezpośrednio do Organizatora:

   Fundacja Komisariat Ziemi Świętej

   tel. 12/421-68-06; kom. 666-398-214

   Pani Anna Pikuła, Dyrektor

UWAGA

W celu orientacji ile osób z SEP zgłosiło się na ten wyjazd prosimy o przesłanie informacji o zgłoszeniu na wycieczkę do Oddziału Warszawskiego SEP

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie OWSEP nie pośredniczy we wpłatach ani nie udziela informacji  o tym wyjeździe.

 

W dniu 9 września, w trakcie spotkania z Prezesami i Skarbnikami kół, obchodziliśmy jubileusz 90 lecia urodzin Kolegi Stefana Molędy.
Stefanie, duża zdrowia i czekamy na kolejne spotkania, gdy będziesz opowiadać o swoim życiu zawodowym w energetyce.