Technikum nr 7 w Zespole Szkół im inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" Warszawa ul Szczęśliwicka 56 - http://www.swysocki.edu.pl/,
z którym Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich ma umowę patronacką, poszukuje nauczyciela przedmiotów elektrycznych i energetycznych.

Informacje - sekretariat tel 22 522 32 52.

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie PGE  SA w Warszawie przy ul. Mysiej 2 odbyło się seminarium zorganizowane przez Oddział Warszawski SEP, Kolegium Sekcji Energetyki OW SEP i Koło SEP nr 206 przy PGE SA.

Tematami przewodnimi były:

 • LINIE KABLOWE - 110 kV W WARSZAWIE – referent dr Janusz Jakubowski,
 • LINIA 750 kV – POLSKA – UKRAINA – mgr inż. referent Jerzy Dąbrowski.

Dziękujemy przybyłym i zachęcamy do uczestnictwa w innych wydarzeniach organizowanych przez Oddział Warszawski SEP.

 

0
2
6
8
10
11
12

Oddział Warszawski SEP, Kolegium Sekcji Energetyki OW SEP, Koło SEP nr 206 przy PGE SA  zaprasza zainteresowanych na seminarium, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie PGE  SA w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (sala A67a  na antresoli).

 • LINIE KABLOWE - 110 kV W WARSZAWIE – referent dr Janusz Jakubowski
 • LINIA 750 kV – POLSKA – UKRAINA – mgr inż. referent Jerzy Dąbrowski
 • 100 LECIE SEP – WARSZAWIACY – dr referent Andrzej Marusak

Wstęp na seminarium wolny.

Z uwagi na konieczność wydania przepustek, prosimy o wcześniejszą rejestrację.

 Przewidywany czas trwania seminarium - około 1,5 - 2 godzin.

Sekcja Energetyki OW SEP zaprasza na spotkanie dotyczące zagadnień technicznych oraz formalno-prawnych związanych z problematyką przyłączania morskich farm wiatrowych, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w Warszawie w Budynku NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w sali C o godzinie 11:00.

Spotkanie powyższe jest organizowane w ramach „Otwartego Forum Techniki w Energetyce” i będzie służyło wymianie informacji, doświadczeń oraz wypracowania wniosków na podstawie prezentacji rozwiązań w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego NGC w Wielkiej Brytanii.
Na spotkanie zapraszamy szerokie grono osób z kadry inżynierskiej zajmujących się procesami przyłączeniowymi, rozwiązaniami technicznymi oraz przyszłościowym prowadzeniem ruchu i eksploatacji farm wiatrowych na morzu. Chcielibyśmy na bazie doświadczeń z przyłączania morskich farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego NGC w Wielkiej Brytanii oraz innych krajów stworzyć forum do wymiany informacji, określania standardów i rozwiązań w zakresie morskich farm wiatrowych przyłączanych do KSE.
Prelegentami powyższej tematyki będą Panowie Paweł Dawidziuk i Alister Mills, którzy mają wieloletnie doświadczenie w procesach budowy i przyłączania morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii.  Obecna ilość uruchomionych farm wiatrowych na morzu i przyłączonych do systemu NGC w Wielkiej Brytanii oraz zebrane doświadczenia z ich pracy pozwalają na wyciągnięcie wniosków i czynienie starań dla uniknięcia powtarzania zdiagnozowanych błędów a także na przygotowanie programów szkolenia wysoko kwalifikowanej kadry.

Obchody 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich -  XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP (NZWD),
zwołany równo w 100 lat po założeniu w Warszawie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w czerwcu 1919 r., jako organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym - został zakończony.

XXXIX NZWD odbył się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie."

Pozostały miłe wspomnienia.

Wyróżniającym się osobom i instytucjom zostały wręczone pierwsze egzemplarze okolicznościowych Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kolegom: prof. Zdobysławowi Flisowskiemu i prof. Stanisławowi Bolkowskiemu, którzy dostąpili tego zaszczytu serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: Jacek Nowicki

 

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów najwyższą w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich godność Członka Honorowego SEP otrzymało 15 znakomitych działaczy SEP.

Wyróżnionym z Oddziału Warszawskiego SEP został nasz kolega dr inż. Andrzej Marusak.

Godność członka honorowego jest najwyższym wyróżnieniem Stowarzyszenia nadawanym za wybitne zasługi dla rozwoju elektryki lub SEP.
Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego.

Zdjęcie: Jacek Nowicki

Nowi Członkowie Honorowi SEP:

 • Andrzej Boroń – Oddział Łódzki,,
 • Bogumił Dudek - Oddział Gliwicki,
 • Jan Graczyk - Oddział Szczeciński,
 • Andrzej Gucwa - Oddział Chełmski,
 • Aleksandra Konklewska - Oddział Toruński,
 • Andrzej Marusak – Oddział Warszawski,
 • Antoni Maziarka – Oddział Tarnowski,
 • Józefa Okładło – Oddział Tarnobrzeski,
 • Aleksandra Rakowska - Oddział Poznański,
 • Andrzej Skorupski – Oddział EIT,
 • Henryk Tymowski – Oddział Zagłębia Węglowego
 • Władysław Waga – Oddział Krakowski,
 • Andrzej Wawrzyński – Oddział Gdańsk,
 • Józef Wereda – Oddział Płocki,
 • Krzysztof Woliński – Oddział Białostocki.

GRATULUJEMY!

Mamy 100 lat!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec XIX wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Na silne tendencje zjednoczeniowe w środowisku elektryków ich organizacje reagowały pozytywnie. Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich zmieniło w 1928 roku statut oraz nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich i stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. Działające mniejsze stowarzyszenia elektryków z własnej inicjatywy rozwiązały się, umożliwiając scalenie działalności i członkostwa. W 1929 roku nastąpiło włączenie do Stowarzyszenia Elektryków Polskich członków Stowarzyszenia  Radiotechników Polskich, a w 1939 roku Związku Polskich Inżynierów Elektryków i Stowarzyszenia Teletechników Polskich. Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje te tradycje i dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

 

Odsłonięcie pomnika profesora Mieczysława Pożaryskiego, jutro tj. w piątek 7 czerwca br. na dziedzińcu przed Gmachem Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej.
Pomnik umieszczony został przed Gmachem Elektrycznym PW, w bezpośredniej bliskości Gmachu Fizyki, gdzie mieściła się pierwotnie siedziba Wydziału Elektrycznego SEP.
Jutrzejsze spotkanie na Terenie Głównym PW wpisuje się w program XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów SEP zwołanego z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Profesor Marian Pożaryski był współzałożycielem, pierwszym prezesem SEP i wieloletnim dziekanem naszego Wydziału. Władze WE PW oraz Stowarzyszenia serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i studentów zarówno na poranną uroczystość odsłonięcia pomnika, jak i na obrady Zjazdu (godz. 10.00, Mała Aula PW). Podczas Zjazdu wysłuchamy także jubileuszowego koncertu muzyki chóralnej.
Na ławce obok figury Prof. Mieczysława Pożaryskiego siedzą
- prof. Stanisław Wincenciak, prorektor PW,
- dr Piotr Szymczak, prezes SEP,
Za ławeczką od lewej:
- prof. Marian Molenda - twórca pomnika,
- doc. dr inż. prodziekan Wydziału Elektrycznego PW, wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP,
- mgr inż. Miłosława Bożentowicz przewodnicząca Sekcji Energetyki Oddziału Warszawskiego SEP,
- dr Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP.
 

Niewiele organizacji społecznych w Polsce może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez cały okres stulecia ...

PORZĄDEK OBRAD 

XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP
z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP

7.06.2019 r., MAŁA AULA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 • 8.00-10.00 Rejestracja delegatów i gości
 • 10.00-10.45 – OTWARCIE XXXIX NWZD SEP

Wystąpienie Piotra Szymczaka – Prezesa SEP
Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz wybór organów roboczych Zjazdu
Wystąpienie Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia SEP
Wystąpienie Jana Szmidta – Rektora PW, Wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia SEP
Stwierdzenie prawomocności obrad

 • 10.45-11.45 – SESJA JUBILEUSZOWA POŚWIĘCONA 100-LECIU SEP

Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski – „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”
Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański – „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”
Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk – „Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”
Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski – „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki"
Wystąpienia Gości

 • 11.45-12.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 12.15-12.45 – WYBÓR CZŁONKÓW HONOROWYCH SEP

Przedstawienie kandydatów
Głosowanie
Wręczenie nominacji

 • 12.45-13.15 – WRĘCZENIE MEDALI 100-LECIA SEP I ODZNAK SEP
 • 13.15-13.30 – ZAKOŃCZENIE

Przyjęcie uchwał
Zamknięcie obrad

W imieniu organizatorów, zapraszamy na Targi Export Expo - wydarzenie, skupiające eksporterów z Europy Centralnej i Wschodniej, reprezentujących różne branże.
Organizatorzy zapewniają także bezpłatny transport autobusem, kursującym na trasie Dworzec Centralny – Ptak Warsaw Expo z oznakowanego przystanku pomiędzy dworcem a CH Złote Tarasy.
Więcej informacji:
http://wig.waw.pl/targi-export-expo-w-centrum-zainteresowania/ ,
http://exportexpo.org/ .

W dniach 7-8 czerwca 2019 roku odbędzie się XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazdu Delegatów SEP z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP POD HASŁEM „ELEKTRYKA. EDUKACJA. PRZEMYSŁ. STOWARZYSZENIE.”

Zaproszenia dla Członków Honorowych SEP i delegatów na XXXIX NWZD SEP w Warszawie zostały już rozesłane.