Koło OW SEP nr 536 zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na prelekcję pt: „Systemy Okablowania Teleinformatycznego, normy w okablowaniu strukturalnym i CPR (euroklasy dla kabli teleinformatycznych), systemy dystrybucji energii dla IT, narzędzia projektowe BKT-CAD i wsparcie techniczne)".
Szczegóły na stronie internetowej Koła 536: https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/345-systemy-okablowania-teleinformatycznego-normy-w-okablowaniu-strukturalnym-i-cpr .

III Kongres Elektryki Polskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w roku Jubileuszu 100-rocznicy powstania SEP pod hasłem:
Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.
2-3 kwietnia 2019 r.
Kongres zorganizowane w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie, gdzie wcześniej zlokalizowany był Pałac Kronenberga.
W latach trzydziestych ubiegłego stulecia był on siedzibą Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Kongres rozpoczął się od przemówienia Prezesa SEP Piotra Szymczaka i Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Praca Kongresu zorganizowano na sesjach plenarnych, w pięciu sekcjach problemowych:

 • Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
 • Inżynieria elektryczna w transporcie;
 • Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
 • Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
 • Historia elektryki i SEP.

Koło 536 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na zebranie ogólne połączone z prezentacją: "„Projekt i realizacja oświetlenia wewnętrznego w kaplicy Kalwarii i w
kaplicy Znalezienia Krzyża św. w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie w 2018 r".  Prelegentem jest mgr inż. Barbara Brzeska, członek OW SEP.

Zebranie odbędzie się w dniu 20.02.2019 o godz. 17:00 w Technikum nr 7 im. inż. S. Wysockiego (d.„Kolejówce”) ul. Szczęśliwicka 56 wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich od wielu lat  współpracuje ze szkołą.

Po prezentacji nastąpi omówienie spraw bieżących Koła nr 536 OWSEP.

Więcej informacji o Kole 536 https://536.sep.warszawa.pl

W imieniu Organizatorów XX SEMINARIUM HISTORYCZNEGO WEP (Wielcy Elektrycy Polscy), działaczy Sekcji Automatyki i Pomiarów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przede wszystkim doktora Andrzeja Marusaka, mamy zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane osoby, na to bardzo ciekawe spotkanie poświęcone sylwetce Jana Machcewicza.

Po prelekcji, wysłuchamy referat uzupełniający pt. „Awaria czarnobylska w relacjach naocznych świadków”. Prelegentem będzie dr inż. Marek Rabiński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, towarzyskie konwersacje zaś i wymiana poglądów po seminarium w kuluarach, przy kawie i herbacie – znakomicie dopełnią to ciekawe wydarzenie.

Czas i miejsce obrad: środa – 20 lutego br. - sale 04/05 gmach SK Politechniki Warszawskiej, godz. 16.00.

ZAPROSZENIE

8 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5, sala A odbyło się tradycyjne SPOTKANIE NOWOROCZNE Działaczy, Przyjaciół oraz Sympatyków SEP w stulecie działalności.

W uroczystości, którą prowadziła znana artystka Laura Łącz, wzięli udział m.in. Tadeusz Skobel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Barbara Jończyk – Prezes Klubu Integracji Europejskiej, Marcin Zamoyski – Przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej, a także władze NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny na czele
i SEP z prezesem Piotrem Szymczakiem, a także członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

Tegoroczne spotkanie połączone było z GALĄ WRĘCZENIA nagród pierwszej edycji konkursu Elektrolaur Mazowsza.

FOTO-GALERIA

W imieniu Organizatorów XIX SEMINARIUM HISTORYCZNEGO WEP (Wielcy Elektrycy Polscy), działaczy Sekcji Automatyki i Pomiarów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przede wszystkim doktora Andrzeja Marusaka, mamy zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane osoby, na to bardzo ciekawe spotkanie poświęcone sylwetkom i dokonaniom znakomitych polskich naukowców: Stanisława Fryzego i Alfonsa Kühna.

Po prelekcji, wysłuchamy referat uzupełniający pt. „Synteza jądrowa i perspektywy energetyki termojądrowej”. Prelegentem będzie dr inż. Marek Rabiński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, towarzyskie konwersacje zaś i wymiana poglądów po seminarium w kuluarach, przy kawie i herbacie – znakomicie dopełnią to ciekawe wydarzenie.

Czas i miejsce obrad: środa – 16 stycznia br. - sale 04/05 gmach SK Politechniki Warszawskiej, godz. 16.00.

Koło 536 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na zebranie ogólne połączone ze szkoleniem: "Projektowanie instalacji odgromowych zewnętrznych według obowiązującej serii norm PN-EN 62305 z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Elko-Bis CAD".
Prelegentem będzie Pan Tadeusz Masłowski z firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .
Zebranie odbędzie się w dniu 16.01.2018 o godz. 17:00 w Technikum nr 7 im. inż. S. Wysockiego (d.„Kolejówce”) ul. Szczęśliwicka 56 wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich od wielu lat  współpracuje ze szkołą.

Plan szkolenia.

Szkolenie pt: „Projektowania instalacji odgromowych zewnętrznych według obowiązującej serii norm PN-EN 62305 z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Elko-Bis CAD "- prelegent Pan Tadeusz Masłowski z firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .

 1. Prezentacja firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .
 2. Obowiązujące przepisy i niebezpieczeństwa w interpretacji ustawy o normalizacji.
 3. Elementy instalacji odgromowej na przykładzie małych i dużych obiektów.
 4. Techniki wymiarowania stref ochronnych.
 5. Odstępy izolacyjne, problemy z ich zachowaniem w obiektach budowlanych.
 6. Omówienie ciekawych nowatorskich elementów do budowy instalacji odgromowych.
 7. Przykład projektowania instalacji odgromowej w programie Elko-Bis CAD.
 8. Dyskusja.

Po szkoleniu nastąpi omówienie spraw bieżących Koła nr 536 OWSEP.
Więcej informacji o Kole 536 https://536.sep.warszawa.pl

SPOTKANIE NOWOROCZNE Działaczy, Przyjaciół oraz Sympatyków SEP w stulecie działalności, połączone z GALĄ WRĘCZENIA nagród pierwszej edycji konkursu Elektrolaur Mazowsza odbędzie się 8 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5, sala A. Zaproszenia zostały rozesłane.

 

Antoni Lisowski 1933 - 2018

Z przykrością informujemy, że 24.12.2018 roku w wieku 85 lat zmarł Kolega Antoni Lisowski.
Aktywny działacz Oddziałów SEP: Opolskiego, a następnie Warszawskiego.

Wieloletni członek Komitetu N-T FSNT NOT Doskonalenia Kadr, ostatnio aktywny członek Koła Seniorów i Koła 536 Oddziału Warszawskiego SEP.

Wyróżniony srebrnymi i złotymi Odznakami Honorowymi SEP i Odznaką Honorową NOT.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Msza święta pogrzebowa odbędzie się dnia 7 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w kościele Św. Anny w Piasecznie (Pl. Piłsudskiego 10).

 

NEKROLOG 

11 grudnia 2018 roku odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Spotkanie odbyło się w Hotelu Radisson Blu (Sobieski) w centrum Warszawy.Uroczystość miała szczególny wymiar, gdyż zainaugurowała obchody 100-lecia SEP.

Z okazji zbliżających się Świąt, składamy serdeczne życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w Nowym 2019 Roku. Zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, pięknych chwil, spokoju i radości. Informujemy, że dnia 24.12 biuro OW SEP jest nieczynne.

Konferencja pt. „Transformacja Innowacyjności”.

Filmowa relacja z Konferencji pt. Transformacja Innowacyjności – 100 lat od założenia Fabryki Szpotańskiego, 23 listopad 2018 roku.

RELACJA