Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku zmarł w wieku 91 lat prof. dr inż. Wiesław Seruga, wieloletni dyrektor Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu, wyróżniający się działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, radny m. st. Warszawy, członek stowarzyszeń krajowych i zagranicznych - w tym IEEE oraz IEE, dyrektor Biura Izby Gospodarczej Przemysłu Elektrotechnicznego, wieloletni przewodniczący komisji konkursowej Targów ENERGETAB w Bielsku Białej, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, stowarzyszeniowymi oraz Złotą Odznaką za zasługi dla Warszawy.