CADprofi - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
WZD POZNAŃ ZOBACZ WIĘCEJ >
Strona Główna / OPROGRAMOWANIE / Nakładki CAD / CADprofi

CADprofi

CADprofi - CAD dla elektryka

 

Jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem oprogramowania CADprofi.

Chcesz mieć taki program?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48513661509 
lub emailowo: oprogramowanie@sep.warszawa.pl .

Pełną wersję oprogramowania możecie Państwo kupić już za 880 zł netto (licencją na rok). Taka licencja (czasowa) może zostać przedłużona. Do licencji czasowej można także kupić rozszerzenie do licencji bezterminowej.  W okresie ważności licencji, możecie Państwo bezpłatnie pobierać z serwera Internetowego CADprofi nowsze wersje oprogramowania (tj. upgrade), zawierające rozszerzenia merytoryczne (dodatkowe biblioteki symboli, normy itp.), rozszerzenia funkcjonalne oraz dopasowania do nowych wersji bazowych programów CAD. Dodatkowo w okresie ważności licencji, otrzymujecie Państwo możliwość instalacji programu z licencją jednostanowiskową na dodatkowym komputerze tego samego użytkownika (np. komputerze domowym). Jedynym warunkiem jest to, że jednocześnie może być używana tylko i wyłącznie jedna z tych instalacji. 
W skład programu CADprofi Electrical dodatkowo wchodzi Seria także CP-Symbols Electrical (udostępniana bezpłatnie z powyższą licencją).

Oczywiście oprogramowanie CADprofi Electrical możecie Pańtwo nabyć także z pełną licencją komercyjną (ważna bezterminowo). Cena takiej licencji to 1760 zl netto. W powyższej cenie otrzymujecie Państwo prawo do bezterminowego używania oprogramowania. W cenie otrzymujecie Państwo jako dodatek roczną subskrypcję umożliwiającą bezpłatne pobieranie z serwera Internetowego CADprofi nowszych wersji oprogramowania (tj. upgrade), zawierających rozszerzenia merytoryczne (dodatkowe biblioteki symboli, normy itp.), rozszerzenia funkcjonalne oraz dopasowania do nowych wersji bazowych programów CAD. W okresie ważności licencji, otrzymujecie Państwo możliwość instalacji programu z licencją jednostanowiskową na dodatkowym komputerze tego samego użytkownika (np. komputerze domowym) pod warunkiem, że jednocześnie będzie używana tylko i wyłącznie jedna z tych instalacji.  W skład programu CADprofi Electrical dodatkowo wchodzi Seria także CP-Symbols Electrical (udostępniana bezpłatnie z powyższą licencją).

Dla obu powyższych wersji, subskrypcja nie jest automatycznie przedłużana. W przypadku wersji komercyjnej (bezterminowej) użytkownik ma prawo do używania  licencji komercyjnej oprogramowania także po wygaśnięciu subskrypcji.  Subskrypcja może być odpłatnie przedłużona bezpośrednio przed jej wygaśnięciem (nie dotyczy licencji czasowych). Przedłużenie subskrypcji następuje od daty zakończenia poprzedniej subskrypcji, a nie od daty zamówienia. Wznowienie subskrypcji musi obejmować wszystkie licencje CADprofi i CP-Symbols na danym komputerze.

Oferujemy także w identycznych cenach moduły dla innych branż:

 • CADprofi Architectural wspomagający tworzenie rysunków budowlanych.
 • CADprofi HVAC & Piping wspomagający projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, medycznych, przeciwpożarowych., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i innych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle.
 • CADprofi Mechanical wspomagający tworzenie projektów mechanicznych i konstrukcyjnych w 2D.

ŁĄCZNY koszt w przypadku zakupu programów pojedynczo to dla licencji rocznej to 3520 zł netto . 
Możemy zaoferować Państwu wszystkie te moduły w cene 1 760,00 zł netto (licencja czasowa roczna) lub w cenie 3520 zł netto za wszystkie te moduły dla licencji komercyjnej (prawo do używania bezterminowego licencji komercyjnej oprogramowania) także po wygaśnięciu subskrypcji. W cenie otrzymujecie Państwo także roczną subskrypcję W normalnej cenie kosztowały by Państwa 7040 zł netto.

CADprofi dla ELEKTRYKÓW - jest modułem wspomagającym projektowanie wszelkich instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle. Program posiada wygodny edytor schematów, możliwość projektowania na rzutach architektonicznych, a także tworzenia modeli 3D dla niektórych typów instalacji.

Najważniejsze funkcje programu.

 • Projektowanie instalacji rozdziału energii, sterowania i automatyki z wykorzystaniem wielowariantowych symboli pozwalających na dowolną konfigurację aparatów.
 • Kompletne biblioteki symboli zgodnych z krajowymi i międzynarodowymi normami IEC, NFPA, ISO, PN i itp. Wstawianie symboli z funkcjami automatycznego pozycjonowania i przerywania przewodów oraz automatycznego numerowania i nadawania etykiet.
 • Kompletne biblioteki wiodących producentów (Hager, Lovato, Cablofil, Legrand, ETI i innych).
 • Projektowanie na planach architektonicznych, wstawianie gniazd i łączników, rozmieszczanie opraw oświetleniowych, projektowanie oświetlenia liniowego oraz zasilania dowolnych odbiorników energii. Program posiada także możliwość konfigurowania systemowych puszek instalacyjnych z dowolną konfiguracją gniazd i łączników.
 • System szybkiego adresowania obiektów i numerowania obwodów elektrycznych wraz z automatyczną kontrolą poprawności numerowania.
 • Gotowe szablony linii obwodów oraz predefiniowane typowe schematy rozdzielnic, rozruchu silników i wiele innych.
 • Projektowanie szaf teleinformatycznych wraz z elementami okablowania strukturalnego.
 • Projektowanie układów automatyki – także z wykorzystaniem sterowników PLC.
 • Schematy blokowe, schematy elektryczne oraz symbole elektryczne urządzeń wykorzystywanych podczas projektowania instalacji inteligentnego budynku (m. in.: symbole instalacji EIB/KNX, sterowniki, centrale alarmowe, neurony, konwertery, expandery wejść, extendery USB i HDMI, switche PoE, modemy, routery, kamery, czujniki itp.).
 • Projektowanie wielu rodzajów instalacji niskoprądowych, w tym instalacji alarmowych, dozoru, monitoringu IP, antenowych i innych.
 • Projektowanie tras kablowych z wykorzystaniem wygodnych poleceń do rysowanie ciągów korytek, kanałów i drabinek kablowych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek. Przy tym trasy kablowe można automatycznie rysować wzdłuż wskazanej infolinii.
 • Możliwość importu opraw z DIALux. Podczas importu wszystkie oprawy zostaną zastąpione standardowymi blokami CADprofi, a informacje o nich (nazwa, typ) zostaną przejęte z DIALux i umieszczone w odpowiednich atrybutach.
 • Projektowanie instalacji z wykorzystaniem szynoprzewodów z możliwością pracy w 2D lub 3D.
 • Projektowanie instalacji odgromowych.
 • Tworzenie zestawień ilości przewodów oraz inne zestawienia uwzględniające parametry elektrotechniczne obiektów oraz ich przypisanie do obwodów.
 • Naturalne projektowanie zgodne z wymaganiami i przyzwyczajeniami projektantów.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.
 • System automatycznego numerowania obiektów.
 • System szybkiego wyszukiwania produktów w bazach danych.
 • Dostęp do bibliotek CAD wielu renomowanych producentów.
 • Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
 • Automatyczne zarządzanie warstwami oraz gotowe style wydruku pozwalające na uzyskiwanie wydruków z predefiniowanymi grubościami linii, kolorami itd.
 • Możliwość definiowania list „ulubionych”, które powalają na pracę według własnych przyzwyczajeń i preferencji.
 • Możliwość wprowadzania własnych tłumaczeń lub zmiana terminologii używanej w programie.
 • Inteligentne wstawianie obiektów z możliwością ich przyłączania do innych obiektów w technologii „one-click”.
 • Inteligentne polecenia umożliwiające przeprowadzanie błyskawicznych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach bezpośrednio w rysunku.
 • Możliwość tworzenia dowolnych diagramów, schematów blokowych, schematów technologicznych i funkcyjnych oraz algorytmów.
 • Możliwość tworzenia zestawień i specyfikacji z funkcją wydruku lub eksportu danych do wielu formatów m.in. pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i innych.
 • Automatyczne tworzenie graficznych legend.

PEŁNA WERSJA 30 DNIOWA DO POBRANIA PRZED ZAKUPEM:   POBIERZ_OPROGRAMOWANIE_CAD_PROFI