OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA - OFERTA USŁUG - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / USŁUGI

USŁUGI

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług w obszarze eksploatacji, projektowania, występowania wad lub np niezgodnego wykonania instalacji, sieci ...

Oferujemy między innymi usługi w zakresie:

  • ekspertyz, orzeczeń i opinii (dla firm, urzędów, straży pożarnej, organizacji ubezpieczeniowych, sądów, organów ścigania, osób fizycznych, itp.)
  • oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,
  • wyceny majątku mienia: elektryki i energetyki – instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych,
  • opracowania instrukcji eksploatacyjnych, remontowych, stanowiskowych,
  • projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • opracowywania kosztorysów, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych,
  • weryfikowanie opracowanych projektów i kosztorysów,
  • opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali, 
  • nadzoru nad pracami budowlanymi z branży elektrycznej (budowy, remonty),działalności informacyjnej i doradztwa technicznego,
  •  i wiele innych ...

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: biuro@sep.warszawa.pl