Ekspertyzy techniczne - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / USŁUGI / Oferowane usługi / Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi:

WYKONYWANIE EKSPERTYZ TECHNICZNYCH

Zazwyczaj są to oceny stanu obiektu, urządzenia, instalacji poparte badaniami i wyliczeniami. Opracowania zawierają między innymi opis badanych elementów i rozwiązań, w opracowniu zawarta jest też ocena ich stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wyszczególniane są wszelkie uszkodzenia występujące w badanych elementach, w przypadku konieczności także wskazywana jest przyczyna powstawania tych uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, podjęcia środków zaradczych itp..

 

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: biuro@sep.warszawa.pl