Opinie techniczne - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / USŁUGI / Oferowane usługi / Opinie techniczne

Opinie techniczne

Opinie techniczne

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi:

WYKONYWANIE OPINII TECHNICZNYCH

Opinie są ocenami stanu obiektu, urządzenia, instalacji  na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Mogą zawierać w zależności od potrzeb między innymi opis elementów i rozwiązań,  ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: biuro@sep.warszawa.pl