Komisje oddziałowe są organami doradczymi i roboczymi Zarządu Oddziału.

W ramach Oddziału Warszawskiego SEP działają następujące komisje:

- Komisja Historyczna,
- Komisja Organizacyjna,
- Komisja Pomocy Koleżeńskiej,
- Komisja ds. Szkoleń.

Oddział posiada także swoich pełnomocników, będących  organem doradczym i roboczym Zarządu Oddziału. Pełnomocnicy Oddziału Warszawskiego SEP:

- Pełnomocnik ds. Informatyki,
- Pełnomocnik ds. Młodzieży.

Problematyka i zakres prac, a także składy osobowe poszczególnych komisji widoczne są po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu bocznego.