Komisja Szkoleń

Oddział Warszawski SEP jest wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych 
uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
  • Grupa 2 – cieplna,
  • Grupa 3 – gazowa.

Za ich organizację odpowiada Komisja Szkoleń.