Pełnomocnik ds. Młodzieży:

- dr inż. Wiesław Brociek.