SEKCJA AUTOMATYKI I POMIARÓW:

Przewodniczący - dr inż. Andrzej Marusak,
Sekretarz - dr inż. Piotr Marusak.
Członek Kolegium - inż. Paweł Krajewski.
Członek Kolegium -Krzysztof Leszczyński

KOŁA PRZY SEKCJI AUTOMATYKI I POMIARÓW  
1. KOŁO nr 108