SEKCJA ENERGETYKI:

Przewodnicząca - mgr inż. Miłosława Bożentowicz,
Wiceprzewodniczący -dr inż. Henryk Gładyś, 
Sekretarz - mgr inż. Mariusz Radwański. 

Członkowie:

 • dr inż. Wiesław Brociek,
 • mgr inż. Jan Drużycki,
 • mgr inż. Krzysztof Falkowski,
 • mgr inż. Zbigniew Filinger,
 • dr inż. Ryszard Frydrychowski,
 • mgr inż. Konrad Krupa, 
 • mgr inż. Ryszard Kwaśnicki,
 • mgr inż. Ryszard Marcińczak,
 • mgr inż. Bernard Molak,
 • mgr inż. Stefan Molęda,
 • mgr inż. Tomasz Okrasa,
 • mgr inż. Jan Osik.
KOŁA PRZY SEKCJI ENERGETYKI STRONA WWW
1. KOŁO nr 201  -
2. KOŁO nr 203
3. KOŁO nr 205
4. KOŁO nr 206
5. KOŁO nr 207
6. KOŁO nr 209
7. KOŁO nr 210
8. KOŁO nr 228
9. KOŁO nr 229
10. KOŁO nr 231
11. KOŁO nr 235
12. KOŁO nr 239 
13. KOŁO nr 240 
14. KOŁO nr 241 
15. KOŁO nr 246
16. KOŁO nr 247
17. KOŁO nr 302
18. KOŁO nr 601

https://iel.pl/pl/sep.html