Opłaty członkowskie - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / Dla członków / Opłaty członkowskie

Opłaty członkowskie

 

Składki za 2018 rok wynoszą:
- składka ulgowa za cały rok - 36 zł (3 zł za miesiąc),
- składka normalna za cały rok - 120 zł (10 zł za miesiąc).

Z uwagi, że składki obliczane są w systemie miesięcznym, brak opłaconej składki za miesiąc styczeń, staje się już zaległością w miesiącu lutym.

Prosimy o dokonywanie płatności terminowo, np jednorazowo za cały rok, w terminie
do ostatniego dnia stycznia roku za który należne są składki.

 
Składki można opłacać osobiście
w biurze Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
00-043 Warszawa,
ul.Czackiego 3/5, lok. 140.

Godziny urzędowania w zakładce KONTAKT
 
Wpłat można dokonać przelewem.
Konto na które można regulować należność:
SEP Oddział Warszawski
nr 36102011560000750200075077 PKO BP XV
 
W tytule przelewu podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres,
którego składka dotyczy.
 Np: Jan Kowalski, koło nr .... - składki za rok 201x