Wstąp do SEP - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / Dla członków / Wstąp do SEP

Wstąp do SEP

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

DEKLARACJA CZŁONKOWSKIE
>

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 

pobierz
> DEKLARACJA CZŁONKA WSPÓŁDZIAŁAJĄCEGO pobierz

Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP. Deklarację winno podpisać dwóch wprowadzających członków SEP. Podpisaną deklaracje wstąpienia SEP należy złożyć w kole lub Oddziale Stowarzyszenia. Oddział Stowarzyszenia po załatwieniu stosownych czynności z zarejestrowaniem kandydata zawiadamia go o decyzji Zarządu Oddziału. W przypadku, jeśli kandydat spełnia warunki określone Statucie zaprasza go celem wręczenia legitymacji członkowskiej.