Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP - 00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 140.

Biuro czynne poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00.

Tel: 22 827-38-46  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1392)

Opłata za jeden egzamin ustawowo wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia:
- od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku to kwota 360 zł.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

Dla zorganizowanych grup, istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w siedzibie Zamawiającego.

WNIOSKI EGZAMINACYJNE DO POBRANIA:

folder Elektryczne - Grupa 1

folder Cieplne - Grupa 2

folder Gazowe - Grupa 3 folder