Grupa 2. ciepło. Urządzenia, sieci i instalacje cieplne - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / UPRAWNIENIA SEP / Egzaminy / Grupa 2. ciepło. Urządzenia, sieci i instalacje cieplne

 

Egzaminy przeprowadzane są cyklicznie w siedzibie Oddziału Warszawskiego SEP.

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP
00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 140.

Biuro czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00.

Tel: 22 827-38-46
Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: biuro@sep.warszawa.pl

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena egzaminu 210 zł.

Dla zorganizowanych grup, istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w siedzibie Zamawiającego.