Uprawnienia cieplne lub gazowe (G2 i G3) - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / UPRAWNIENIA SEP / Szkolenia / Uprawnienia cieplne lub gazowe (G2 i G3)

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oprócz innych odpowiednich kwalifikacji zawodowych, biorąc pod uwagę szczególne zagrożenia na jakie są narażeni, powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w danej grupie.

Oddział Warszawski SEP posiada komisje kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki, które przeprowadzają egzaminy sprawdzające kwalifikacje na stanowiskach eksploatacji i dozoru zakończone wydaniem ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH dla grupy 2 i 3 urzadzeń, instalacji i sieci.

Organizujemy szkolenia w terminach i miejscach uzgodnionych z zamawiającym.
Program kursu ilość godzin wykładów może zostać dostosowania do potrzeb i specyfiki Zamawiającego.

Organizujemy następujące szkolenia na zamówienie:

- przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych grupy G1 (elektroenergetyka), na stanowiska: eksploatacji E i dozoru D,
- przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych grupy G2 (ciepło), na stanowiska: eksploatacji E i dozoru D,
- przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy), na stanowiska: eksploatacji E i dozoru D.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami najbliżych szkoleń - zapisz się.