Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / UPRAWNIENIA SEP / Szkolenia / Uprawnienia dla naprawiających i konserwujących

 

Osoby zajmujące się naprawą i konserwacją instalacji i odbiorników zasilanych energią 

Wymóg posiadania stosownych Świadectw Kwalifikacyjnych, uprawniający do wykonywania powyższych prac wynika między innymi z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r.  poz. 151 i poz. 478).

"Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych 
w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne"

A także z art. 54 ust. 2 ustawy j/w.

"Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1."

Wymóg posiadania stosownych Świadectw Kwalifikacyjnych, uprawniający do wykonywania powyższych prac wynika także z: §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836).

"Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach."

Zapraszamy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się .......................