Uprawnienia dla sprawujących dozór G1 (elektroenergetyka) - SEP WARSZAWA
Facebook

 
T: +48 22 827 38 46
T: +48 22 827 93 95
STREFA
LOGOWANIA
Strona Główna / UPRAWNIENIA SEP / Szkolenia / Uprawnienia dla sprawujących dozór G1 (elektroenergetyka)

 

Osoby kierujące czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji zostały przedstawione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,  instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 ).

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk pracy dozoru, do których zalicza się:
- stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie e
ksploatacji urządzeń, instalacji i sieci dla prac: w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym,
- stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wymóg posiadania stosownych Świadectw Kwalifikacyjnych, uprawniający do wykonywania powyższych prac wynika między innymi z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r.  poz. 151 i poz. 478).

"Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych 
w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne"

 Wymóg wynika także z art. 54 ust. 2 ustawy j/w.

"Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1."

Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji zostały przedstawione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ).

Zapraszamy do zapoznania się z terminami najbliżych szkoleń - zapisz się.