SPOTKANIE NOWOROCZNE
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
12 stycznia 2021 roku, godz. 16.00.

https://sep.warszawa.pl/spotkanie-noworoczne-2021

SPOTKANIE NOWOROCZNE
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
12 stycznia 2021 roku, godz. 16.00

PROGRAM SPOTKANIA

16.00 - koncert Polskie Kolędy;
16.15 - powitanie Gości przez Prezesa OW SEP Ryszarda Marcińczaka;
16.30 - prelekcja Andrzeja Marusaka pt. "JAN KOWALEWSKI (1892-1965). Patron roku 2020 - ustanowiony przez Parlament RP";
17.15 - dyskusja na kanwie wysłuchanego wykładu;
17.30 - podsumowanie roku 2020 OW SEP, plany działań, pola aktywności Oddziału w bieżącym roku. Koleżeńska wymiana inspiracji i marzeń;
17.45 - życzenia noworoczne składane Gościom i Członkom Zarządu przez Prezesa OW SEP Ryszarda Marcińczaka.

 ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Newsletter udostępniany jest przez  Stowarzyszenie Elektryków Polskich , ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

Numer telefonu: +48 22 556 43 02, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora Użytkownika).

https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/.