Szkolenia SEP

Jesteśmy wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych
uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
  • Grupa 2 – cieplna,
  • Grupa 3 – gazowa.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami formami organizowanymi przez Oddziała Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich - OW SEP, osoba, która nie zgłosi swojej nieobecności (rezygnacja z danego szkolenia w systemie zapisów) na 3 dni robocze przed wydarzeniem, w przyszłości może nie zostać zakwalifikowana na kolejne szkolenia organizowane przez OW SEP. Brak informacji o Państwa rezygnacji uniemożliwia udział w szkoleniach osobom zapisanym na listach rezerwowych.