JUBILEUSZ  100-LECIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

14 czerwca 1921 roku staraniem władz Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechnicznego Politechniki Warszawskiej doszło do wydzielenia się z jego struktury niezależnej jednostki naukowej
i dydaktycznej, tj. Wydziału Elektrotechnicznego. Od tej chwili stołeczni elektrycy rozpoczęli budowanie swego niezależnego bytu. Ten historyczny moment jest szczególnie ważny dla całej społeczności polskich inżynierów, był to pierwszy wydział bowiem o tym profilu na terenie kraju.

Decyzją Rady Wydziału postanowiono uroczystościami rocznicowymi objąć pełne dwa lata: 2021 oraz 2022. Doniosłość jubileuszu i liczba zgłaszanych  propozycji jego uczczenia w mocno uzasadniają to postanowienie. Dydaktycy i naukowcy WE PW do dziś już wiele pięknych, rocznicowych uroczystości zrealizowali, z pewnością czytelnicy Wiadomości Elektrotechnicznych mieli okazję w nich uczestniczyć. Głównym elementem obchodów była niewątpliwie Uroczysta Gala zaplanowana na dzień 2 października 2021 roku.

Był to wspaniały dzień wypełniony ciekawymi imprezami.  Już od  wczesnych godzin porannych goście przybywający z całego kraju oraz spoza jego granic mogli spotkać się, odpocząć po podróży
w Małej Auli Gmachu Głównego przy gorących posiłkach i kawie.

Pierwszym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej pomnika profesora Mieczysława Pożaryskiego przed Gmachem Elektrotechniki, pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego. Tablicę odsłonił Dziekan WE profesor Lech Grzesiak w towarzystwie Prezesa SEP doktora Piotra Szymczaka oraz JM Rektora PW
prof. Krzysztofa Zaremby. Zaszczytem dla organizatorów było uczestniczenie w odsłonięciu tablicy wieńczącej budowę pomnika prof. Pożaryskiego jego wnuczki - pani Anny Brochwicz-Lewińskiej, która nie kryjąc wzruszenia serdecznie podziękowała inicjatorom uhonorowania pamięci swego Dziadka.

Następnie w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej rozpoczęła się akademia Obchodów 100-lecia Wydziału Elektrycznego. Wzięło w niej udział  ponad 300 pracowników oraz przedstawicieli władz Wydziału i Politechniki Warszawskiej, Dziekanów i Profesorów wydziałów PW polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli instytucji branżowych i naukowych, przemysłu, partnerów Jednostki, studentów i absolwentów, także  reprezentantów władz lokalnych i krajowych. W Gali  udział wzięli, m.in. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, Senator RP Jolanta Hibner, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr Piotr Szymczak, Przewodniczący PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński, Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Marian Łukaniszyn.

Bezpośrednio po powitaniu zgromadzonych przez gospodarza uroczystości Dziekana Lecha Grzesiaka Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła Odznaki Honorowe Zasłużonego dla Warszawy Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej oraz trzem jego  pracownikom – prof. Andrzejowi Dzielińskiemu, prof. Sylwestrowi Robakowi oraz prof. Jackowi Starzyńskiemu. „To najważniejsze odznaczenie, które może Warszawa przyznać swoim mieszkańcom oraz organizacjom, które działają na terenie Warszawy” - powiedziała w swoim przemówieniu Pani Przewodnicząca. Wskazała również jak historia miasta, uczelni oraz WE PW są ze sobą splecione, przywołując koleje losów Profesorów Władysława Findenseina i Jana Podoskiego.

Następnie wystąpił prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, życząc Wydziałowi Elektrycznemu, aby przez następne stulecia wypuszczał z murów Uczelni jak najwięcej doskonałych inżynierów. Podczas uroczystości Jego Magnificencja Rektor został uhonorowany medalem 100-lecia Wydziału Elektrycznego oraz medalem 100-lecia SEP.

Po Rektorze swe przemówienie wygłosił prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego,
w którym przybliżył historię Wydziału oraz osiągnięcia współczesne. Częścią wystąpienia był również film ze wspomnieniami Profesorów, związanych przez dziesięciolecia z Wydziałem Elektrycznym.

Uroczystości uświetniły również liczne wystąpienia Patronów Honorowych, Partnerów i Gości. Wśród nich wymienić można Rafała Bugyi, Prezesa firmy Trumpf Hüttinger oraz dr. Andrzeja Baraneckiego z firmy Medcom.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który objął obchody 100-lecia Wydziału Elektrycznego Honorowym Patronatem, skierował do Wydziału Elektrycznego list gratulacyjny, którego fragment odczytał Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski: „100 lat Wydziału Elektrycznego to wiek zmian, postępu i innowacji. Gratuluję i dziękuję za kształcenie wybitnych inżynierów i naukowców niezbędnych dla rozwoju nowoczesnej stolicy jaką jest dzisiaj Warszawa (…)”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Honorowy Patron Jubileuszu odznaczył Wydział Elektryczny Medalem Pamiątkowym Pro Mazovia za całokształt działalności i wybitne zasługi na rzecz naszego regionu, który przekazał na ręce Dziekana, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Waźniewski.

Z okazji Jubileuszu, prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego, wręczył tego dnia medale 100-lecia Wydziału Elektrycznego kilkudziesięciu osobom obecnym na sali. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr Piotr Szymczak również uhonorował kilkunastu pracowników Wydziału Elektrycznego odznaczeniami i medalami SEP, w tym medalem prof. Mieczysława Pożaryskiego - Dziekana Wydziału prof. Lecha Grzesiaka.

Niewątpliwie wielką niespodzianką było ufundowanie i przekazanie Wydziałowi w darze od Zarządu Głównego SEP pięknego obrazu przedstawiającego fregatę pod pełnymi żaglami. Ponadto Oddział Warszawski SEP przyznał Jednostce Medal Honorowy im. prof. Pawła Jana Nowackiego oraz ozdobną tablicę gratulacyjną.  Aktu wręczenia dokonał Prezes OW SEP Ryszard Marcińczak.

Po przerwie kawowej rozpoczęto Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022, której wstępnym elementem było wręczenie absolwentom Wydziału Elektrycznego, obchodzącym już 50 lat od  ukończenia studiów (a bywało i więcej!)  Złotych Dyplomów Politechniki Warszawskiej.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. Lech Grzesiak oraz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, prof. Mariusz Malinowski. Głos zabrali również przedstawiciele studentów, Mario Minczew – Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu oraz Przemysław Trochimiuk – Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów.

Podczas Inauguracji wręczono listy gratulacyjne nowo przyjętym studentom oraz nagrody JM Rektora PW pracownikom o szczególnych zasługach naukowych i dydaktycznych osiągniętych w ostatnim okresie.

W bieżącej edycji uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki pierwszy wykład, symbolicznie rozpoczynający działalność dydaktyczną, wygłosił prodziekan ds. studenckich doc. Wojciech Urbański. Temat wystąpienia związany był bezpośrednio z obowiązkami przypisanymi tej funkcji
i dotyczył losów żaków podejmujących naukę w trudnych latach po I wojnie światowej. Losów, których immanentną częścią było nie tylko studiowanie, ale także dwukrotne wspieranie ojczyzny podczas walki o jej niepodległość 1918 roku oraz wojny polsko-bolszewickiej 1919-21. Zostały także pokazane  radosne momenty wspólnej nauki wówczas i nawiązywania przyjaźni w gronie przyszłych inżynierów elektryków: otrzęsiny, juwenalia, aktywna praca młodzieży w kołach naukowych
i korporacjach studenckich, współzawodnictwo sportowe i wspaniałe wyprawy turystyczne.

Oczywiście, obyczajem dziesiątków lat, tę część uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu akademickiego – Gaudeamus igitur.

Bezpośrednio po przyjęciu w poczet społeczności akademickiej tegorocznych maturzystów dyrektor Muzeum Politechniki Warszawskiej dr Andrzej Ulmer otworzył wernisaż wystawy, ekspozycji szczególnej ponieważ w salach muzealnych zgromadzono nie tylko interesujące artefakty bogatej historii Wydziału, ale także najnowsze osiągnięcia jego kadry naukowej, np. innowacyjne systemy instrumentów nadzorujących pracę sieci elektroenergetycznych.

Pośród eksponatów z pewnością szczególną uwagę zwiedzających zwróciła radiostacja obsługiwana przez prof. Romana Trechcińskiego we wrześniu 1939 roku, za pomocą której prezydent stolicy Stefan Starzyński przekazywał komunikaty ludności oblężonego miasta. Kolejnym oryginalnym artefaktem była półtonowa bomba lotnicza - niewybuch zrzucona na Gmach Elektrotechniki z bombardujących miasto „sztukasów” podczas powstania warszawskiego. Bombę odrestaurowano w firmie rekonstrukcyjnej zabytkowej inżynierii pojazdowej BR-TZIP Zbigniewa Nowosielskiego przez uzupełnienie korpusu o zagubione brzechwy i zapalnik.

Znakomitym przewodnikiem po zgromadzonych w salach Muzeum PW eksponatach był wydany na tę okoliczność KATALOG WYSTAWY   „Electricitas omni tempore!”.

Na ekspozycję historyczną władze WE PW oraz jej kustosz zapraszają wszystkich odwiedzających Politechnikę do końca bieżącego roku.

Tego szczególnego dnia otwarto dla gości Wydziału także jego laboratoria dydaktyczne i naukowe, które odwiedzali nasi absolwenci, pragnący przekonać się jak zmieniły się warunki pracy i możliwości badawcze kadry naukowej oraz „pobierania nauk” przez studiujących.

Z pewnością wielu naszych gości z niecierpliwością oczekiwało godziny 17.00 o której rozpoczęto tego dnia frapujący punkt programu – spotkanie towarzyskie w nieodległym Klubie Studenckim STODOŁA przy ul. Stefana Batorego. Było to szczególnie bogate we wzruszenia spotkanie. Obszerne  sale klubowe oddano wyłącznie do dyspozycji elektrykom, a przygotowane koncerty mogły zadowolić wszystkie ich roczniki - od tych odbierających tego dnia Złote Dyplomy, do studentów najmłodszych semestrów.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Elektrycznego SAWE, które przez lata w niezwykły sposób scala „elektryczną” społeczność i pielęgnuje jej relacje, a prowadził je jego Prezes Jerzy Baranowski.

Wieczór otworzył koncert zespół Politechniki „The Engieeners Band” szczególnie na tę okazję dedykowanym koncertem wokalno-muzycznym, a była to wiązanka standardów muzyki rozrywkowej
i przebojów pop i rocka. Wszystkich słuchaczy przenikała radość, zapał, serce do grania Bandu
i ogromna pozytywna energia koncertu.

Następnie Zespół Pieśni i Tańca PW zachwycił tańcem i śpiewem występując w barwnych strojach oraz w znakomitej aranżacji popisach werwy i młodości. Na koniec części oficjalnej słuchacze mogli się wzruszać pieśniami romantycznymi tercetu gitarowego.

I niemal do świtu później toczyły się „rodaków rozmowy”, których tak serdecznie połączyły studia
na Wydziale Elektrycznym i wspólnie wykonywany fach. Tymi ciepłymi wspominkami zakończyła się sobotnia uroczystość.

Dziękujemy za wspólne świętowanie tego wyjątkowego dla całej społeczności Wydziału Elektrycznego Jubileuszu 100-lecia oraz za nadesłane gratulacje i życzenia. Zapraszamy teraz
do śledzenia okolicznościowej strony internetowej: www.ee.edu.pl/100-lecie/.

Uroczystość nie przyjęłaby tak zadawalającego formatu gdyby nie wsparcie współpracujących
z Wydziałem firm i licznych absolwentów Jednostki, którzy zgromadzili się tego dnia w swej Alma Mater docierając z odległych niekiedy krajów. Wśród szczególnie wspierających przygotowania jubileuszowe wymieniamy z przyjemnością bliskich nam Partnerów: Trumpf HÜTTINGER, FAST Group, MEDCOM Sp. z o.o., Benning Power Electronics Sp. z o.o., DACPOL Sp. z o.o., APS Energia S.A., Janaszek Electric Sp. z o.o., ENCO Sp. z o.o., Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie SAWE, Klub Turystyczny STYKI, Strom Power, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  oraz  Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Na wszystkie tegoroczne  ORAZ  ORGANIZOWANE w roku 2022 spotkania - władze  Wydziału  Elektrycznego  Politechniki  Warszawskiej najserdeczniej  PAŃSTWA  ZAPRASZAJĄ!

                                                                    

tekst:   Katarzyna Szmurło & Wojciech Urbański