UWAGA ELEKTRYCY!   
Intensywne szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV i sprawdzenie kwalifikacji (egzamin).
Ograniczona liczba miejsc z uwagi na zachowanie bezpieczeńśtwa. LIczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.

Szkolenie ma na celu przypomnienie, pozyskanie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji i BHP pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV.
Po odbyciu szkolenia, osoby które nie posiadały jeszcze kwalifikacji, nabędą wiedze umożliwiającą podejście do egzaminu E - na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi i konserwacji dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, a także aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji powyżej. Na szkoleniu, na te zagadnienia położony zostanie nacisk, a także w zależności od potrzeb, poruszone zostaną inne zagadnienia. Do egzaminu po szkoleniu mogą przystąpić także osoby wykonujące prace w szerszym zakresie. Zostanie to ustalone w trakcie i po szkoleniu z zainterosowanymi.

KOSZT SZKOLENIA: 400 zł brutto za osobę.

TERMIN: 29 pażdziernik od godz 11:00, egzamin ok. 15:45.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena egzaminu 260 zł za sprawdzenie kwalifikacji D lub E lub D.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice), rękawiczki.
Zapewniamy środki dezynfekcji.
Ewentulny (awaryjny) zakup masek, rękawiczek gumowych i/lub przyłbic możliwy do dokonania na miejscu.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
Osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu w przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o przełożenie terminu.  

 

Szkolenie w zakresie uprawnień do prac kontrolno–pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.
Najbliższy termin: 19.10 - 21.10.2020r.
Zajęcia lekcyjne w godz. 16:00 - 19:15 ( 3 dni)
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu na kwalifikacje energetyczne eksploatacji i dozoru w zakresie prac kontrolno pomiarowych.
Szkolenie dedykowane jest dla osób które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły ważność, a także dla osób które posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne, posiadają wiedzę i chcą rozszerzyć obecny zakres uprawnień o prace kontrolno - pomiarowe.
KOSZT SZKOLENIA: 700 zł brutto od osoby.
Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
Cena egzaminu 260 zł od kwalifikacji E lub D /520zł E i D /
Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa
Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice)
Zapewniamy środki dezynfekcji;
Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkie osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
Osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu w przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o przełożenie terminu.

Wrzesień 2020 - szkolenia, egzaminy D, E (grupa 1 - elektrycy).
Dodatkowe terminy - informacja telefoniczna.

  • Szkolenie ugruntowujące wiedzę, przygotowując do egzaminu na kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E).
    UWAGA:  Szkolenie dla osób które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły już ważność.
    W szkoleniu mogą uczestniczyć także osoby, które posiadają już wiedzę, chcą ją uzupełnić i przystąpić do egzaminu..
Zajęcia lekcyjne w godz. 10:00 - 14:00 - (1 dzień).
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

  • Szkolenie przygotowujące uczestników do egzaminów kwalifikacyjnych na poziomach dozoru i eksploatacji w zakresie grupy G1. 
    Szkolenie dla osób, które nie posiadały świadectw kwalifikacyjnych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność.
Zajęcia lekcyjne w godz. 16:00 - 19:30 - (4 dni).
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

Terminy egzaminów we wrześniu: 2, 7, 18, 23.

 

Koło 536 Oddziału Warszawskiego SEP, jak co roku zdobyło pierwsze miejsce konkursie o tytuł najaktywniejszego Koła SEP w grupie kół terenowych. Ten zaszczytny tytuł, tym razem za aktywną działalność w 2019 rok, to już 6 kolejne zwycięztwo z I miejscem na podium.
Czyżby rodziła się nowa świecka tradycja?

Więcej informacji na stronie koła: www.566.sep.warszawa.pl.


Terminy egzaminów:

 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. K. Szpotańskiego (OW SEP) i Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) informują, że cykliczna konferencja OPE - Optymalizacja w Elektroenergetyce, planowana jest do realizacji na październik 2021. Komunikaty będziemy umieszczać cyklicznie.

UWAGA

W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS CoV-2 w Polsce, dbając o Państwa bezpieczeństwo pracujemy zdalnie. Tymczasowo na okres do dnia 24 kwietnia br. zawieszamy działalność stacjonarną biura Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  Przed tym terminem, stosownie do rozwoju sytuacji, poinformujemy o podtrzymaniu lub zniesieniu ograniczeń.

Informacje o numerze telefonu i adresie email w zakładce  Kontakt.

 

 

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech przyniosą Wam wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.|

15 stycznia br. warszawskie środowisko elektryków zainaugurowało kolejny rok działalności podczas Spotkania Noworocznego zorganizowanego przez Oddział Warszawski SEP. Zgromadzenie członków i sympatyków Oddziału miało bardzo odświętny charakter, podkreślonym pięknym wnętrzem sali A Warszawskiego Domu Technika NOT. Licznie przybyli Goście powitani zostali przez prezesa OW Ryszarda Marcińczaka, który następnie wraz z Prezesem Stowarzyszenia Piotrem Szymczakiem wręczył Diamentowe i Srebrne Odznaki Honorowe NOT oraz odznaki SEP. Zasłużonych działaczy uhonorowano również medalami wielkich elektryków.

Życzeniami sukcesów w roku 2020 oraz refleksjami historycznymi zechciała się podzielić ze słuchaczami Prezes Zarządu NOT Ewa Mankiewicz-Cudny,  a Dziekan Wydziału Elektrycznego PW prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak podziękował za dotychczasową współpracę oraz wskazał kolejne jej pola, m.in. zbliżającą się setną rocznicę powstania Wydziału. Elementem spinającym historię ze współczesnością była także prezentacja kilkudziesięciu fotografii akcentujących niezmiennie bliskie i owocne efekty współpracy środowisk: akademickiego i stowarzyszeniowego.

W części artystycznej wieczoru Goście oklaskiwali występ satyryka Marka Majewskiego, po czym mieli możliwość zapoznania się z największym tegorocznym przedsięwzięciem Oddziału Warszawskiego SEP - Międzynarodowymi Targami Gospodarki Energetycznej Warsaw Energy EXPO, planowanymi na dni 13 i 14 stycznia 2021 r. Ideę i format targów przedstawił Dyrektor Projektu Krzysztof Pytlarz.  

Spotkanie Noworoczne atrakcyjnie podsumował uroczysty, koleżeński bankiet, będący tradycyjnie momentem serdecznych rozmów i kreślenia wspólnych planów na przyszłość.

Informujemy, że konkurs na najaktywniejsze Koło SEP w 2018 roku został rozstrzygnięty.
Wyniki ogłoszono na spotkaniu Świąteczno-Noworocznym SEP w dniu 18 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.
Koło 536 Oddzialu Warszawskiego SEP zdobyło pierwsze miejsce w grupie kół terenowych.

Koło zwyciężyło w tym konkursie piąty raz z rzędu.
Jest to wynik naszych wysiłków i aktywnej działalności członków w SEP. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/352-kolejne-zwyciestwo