Zapraszamy na szkolenie i egzaminy z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. 


Szkolenie we wtorek 20 czerwca 2023, omówione zostaną: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady ekploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy i inne.

Szkolenie w formie zdalnej.

Koszt szkolenia to 420 zł brutto.

 Egzaminy (także zdalne) odbędą się we wtorek 20 czerwca 2023 roku  od ok. godziny 13:30.

ZAPRASZAMY do kontaktu: https://sep.warszawa.pl/kontakt a także pod numerem: 500 251 899.

Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe i praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem z 01.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D. U. z 02.07.2022 poz. 1392). 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

Konkurs na Najaktywniejsze Koło SEP w 2022 roku został rozstrzygnięty. Wyniki  w dniu 18 kwietnia 2023 r. zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny SEP. Koło nr 536  uzyskało w grupie kół terenowych kolejny już 8 raz I miejsce. Uroczyste wręczenie proporców, oraz dyplomów nastąpi w dniu 2 czerwca w Krakowie podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka. 

https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/408-kolejne-zwyciestwo-1-miejsce-w-konkursie

Zapraszamy na szkolenie i egzaminy z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. 


Szkolenie w środę 17 maja 2023, omówione zostaną: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady ekploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy i inne.

Szkolenie w formie zdalnej.

Koszt szkolenia to 420 zł brutto.

 Egzaminy (także zdalne) odbędą się dnia 17 maja  tj, w środę od ok. godziny 13:30.

ZAPRASZAMY do kontaktu: https://sep.warszawa.pl/kontakt a także pod numerem: 500 251 899.

 

 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

Zapraszamy na szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. 


Szkolenie w środę 26 kwietnia 2023, omówione zostaną: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady ekploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy i inne.

Szkolenie w formie zdalnej.

Koszt szkolenia to 420 zł brutto.

 Egzaminy (także zdalne) odbędą się dnia 26 kwietnia  tj, w środę od ok. godziny 13:30.

ZAPRASZAMY do kontaktu: https://sep.warszawa.pl/kontakt a także pod numerem: 500 251 899.

 

 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

Niech te święta wielkanocne staną się czasem odnalezienia radości i pokoju, a blask Zmartwychwstałego Chrystusa ogrzewa Wasze serca. Wesołych świąt w gronie najbliższych!

W imieniu swoim i Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP, składa Prezes Andrzej Englert

Szkolenie od godz. 10:00 do 16-tej. Koszt 500zł/osobę.

Egzaminy od godz. 16:00. Koszt wg aktualnych przepisów.

Terminy:

Kwiecień 12

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).


Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu eksploatacji, dozoru i pomiarów do 1 kV. 
Szkolenie rozpocznie się w poniedziałek 27 marca 2023, omówione zostaną: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady ekploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy i inne.

We wtorek 28 marca omówione zostaną zagadnienia bhp i dozoru nad eksploatacją instalacji do 1kV, a także poruszając podstawowe zagadnienia wykonywania pomiarów elektrycznych w instalacjach do 1kV. 

Szkolenie w formie zdalnej.
Koszt obu dni szkolenia, promocja tj. cena łączna za oba dni to 650 zł brutto.

Istnieje także możliwość wybrania tylko jednego dnia szkoleniowego, koszt szkolenie to 420 zł brutto.

 Egzaminy (także zdalne) odbędą się dnia 28 marca  tj, we wtorek od ok. godziny 13:30.

ZAPRASZAMY do kontaktu: https://sep.warszawa.pl/kontakt a także pod numerem: 500 251 899.

 

 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

     

Seminarium Sekcji Energetyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 28 lutego 2023 r o godz. 16.00 „MAGAZYNOWANIE ENERGII”

Serdecznie zapraszamy na   Seminarium Sekcji Energetyki Oddziału Warszawskiego  SEP w dniu 28 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00   które odbędzie się  w Gmachu Starej Kotłowni PW przy ul. Politechniki 1  w sali 04 oraz na platformie internetowej TEAMS

Seminarium jest współorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. K. Żmijewskiego i koło 201 SEP

W programie:

 1. „Magazynowanie energii – czas nowych idei” – dr inż. Jacek Nowicki (OW SEP)
 2. „Magazyny energii w sieciach dystrybucyjnych – doświadczenia Stoen Operator” – mgr inż. Łukasz Sosnowski (Stoen Operator)
 3. „Rola magazynowania energii w budowaniu elastyczności systemów elektroenergetycznych” – Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności
 4. Podsumowanie i wnioski.

 Przewidywany czas trwania seminarium: 2 – 2,5 godz.    

Uwaga: Dla  uczestniczących online  - poniżej link do spotkania

                           

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 326 100 645 512
Kod dostępu: 67cWvf

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dołącz przy użyciu urządzenia do wideokonferencji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Identyfikator konferencji wideo: 124 020 050 9

Alternatywne instrukcje dotyczące wybierania numeru VTC

Dowiedz się więcej | Pomoc | threadId=Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.&;messageId=0&language=pl-PL">Opcje spotkania | Informacje prawne

________________________________________________________________________________

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi Zygmunta Jarosza.

Zmarł w niedzielę 12.02.2023r.

Był długoletnim członkiem koła 536 SEP Warszawa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 16.02.2023r..

Msza Św. o godz. 12.00 w Kościele Św. Trójcy w Warszawie przy ul. Solec 61.

Po czym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Wilanowski (Aleja Wilanowska róg ul. Przyczółkowej).