Szkolenia SEP

Jesteśmy wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach:

 • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
 • Grupa 2 – cieplna,
 • Grupa 3 – gazowa.

 

 

 

 

 

 • Intensywne szkolenie gr. I - E.
  Szkolenie przygotowujące uczestników do egzaminu na kwalifikacje energetyczne, 6 godzin lekcyjnych.
  Nacisk położony na poznanie/przypomnienie: niezbędnych pojęć, definicji, układów sieciowych, ochrony przeciwporażenionej,
  warunków bezpiecznej pracy. Na szkoleniu także informacje o wymaganiach przepisów, niezbędne do egzaminu D.
  Po szkoleniu sprawdzenie kwalifikacji (egzamin, dla osób gotowych do sprawdzenia kwalifikacji).

 • Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień w zakresie prac kontrolno–pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.