XXXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Delegaci wybrali na kolejną  kadencję nowe władze Stowarzyszenia. Określono kierunki dalszego działania SEP, a w tym ramowy program jubileuszu 100-lecia SEP.

Dziękujemy wszystkim Delegatom za miłą i koleżeńską atmosferę w trakcie zjazdu! 

WZD 2018 pamiątkowe zdjęcie

 

XXXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Poznaniu, w dniach 21 – 24 czerwca 2018 r. wybrał Władze i organa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kadencję 2018-2022

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich -dr inż. Piotr SZYMCZAK

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2018-2022

Prezydium ZG SEP
mgr inż. Marek GRZYWACZ - wiceprezes (O. Radomski SEP)
mgr inż. Jan MUSIAŁ - wiceprezes (O. Piotrkowski SEP)
inż. Krzysztof NOWICKI - wiceprezes - skarbnik (O. Wrocławski SEP)
mgr inż. Kazimierz PAWLICKI – wiceprezes (O. Poznański SEP)
dr inż. Krzysztof WOLIŃSKI - wiceprezes (O. Białostocki SEP)
dr inż. Mieczysław ŻURAWSKI - wiceprezes (O. EIT SEP)
mgr inż. Aleksandra KONKLEWSKA - sekretarz (O. Toruński SEP)

Członkowie ZG
dr hab. inż. Kazimierz JAGIEŁA, prof. PCz. (O. Częstochowski SEP)
mgr inż. Miłosława KUJSZCZYK-BOŻENTOWICZ (O. Warszawski SEP)
mgr inż. Józefa OKŁADŁO (O. Tarnobrzeski SEP)
mgr inż. Bolesław PAŁAC (O. Rzeszowski SEP)
mgr inż. Jan PYTLARZ (O. Wrocławski SEP)
dr hab. inż. Dariusz ŚWISULSKI, prof. PG (O. Gdańsk SEP)
inż. Maria ZASTAWNY (O. Krakowski SEP)
mgr inż. Krzysztof ZIĘBA (O. Nowohucki SEP)

Główna Komisja Rewizyjna SEP
mgr inż. Maciej BYLICA (O. Warszawski SEP)
mgr Beata CHOJNACKA (O. Szczeciński SEP)
mgr inż. Jerzy CHOLEWIŃSKI (O. Radomski SEP)
dr inż. Wojciech GROTOWSKI (O. Wrocławski SEP)
mgr inż. Andrzej KUBOWICZ (O. Bielsko-Bialski SEP)
mgr inż. Marek MAGDZIARZ (O. Bydgoski SEP)
mgr inż. Henryk TYMOWSKI (O. Zagłębia Węglowego SEP)
mgr inż. Andrzej WERKOWSKI (O. Warszawski SEP)
mgr inż. Edward ZIAJA (O. Wrocławski SEP)

Główny Sąd Koleżeński SEP
dr inż. Krzysztof AMBORSKI (O. Warszawski SEP)
mgr inż. Adam BORGUŃSKI (O. Szczeciński SEP)
mgr inż. Zbigniew CIASZKIEWICZ (O. Częstochowski SEP)
mgr inż. Bogumił DUDEK (O. Gliwicki SEP)
dr inż. Ryszard FLORYŃSKI (O. EIT SEP)
dr inż. Zbigniew LUBCZYŃSKI (O. Wrocławski SEP)
dr inż. Waldemar ZAJĄC-DOMAŃSKI (O. Krakowski SEP)

Komisja Wyborcza WZD
dr Ryszard KORDAS (O. Wrocławski SEP)
dr inż. Andrzej MARUSAK (O. Warszawski SEP)
dr inż. Ryszard NIEWIEDZIAŁ (O. Poznański SEP)
mgr inż. Paweł PRAJZENDANC (O. Szczeciński SEP)
mgr inż. Marek RUSIN (O. Gdańsk SEP)
inż. Władysław WAGA (O. Krakowski SEP)
prof. dr hab. inż. Tadeusz PAŁKO (O. EIT SEP)
dr hab. inż. Andrzej SIKORA (O. Wrocławski SEP)
dr hab. inż. Czesław KARWAT, prof. PL (O. Lubelski SEP)

Organ opiniodawczy SEP - Rada Prezesów
Dziekan Rady Prezesów w kadencji 2018 - 2022
dr hab. inż. Kazimierz JAGIEŁA, prof. PCz. (O. Częstochowski SEP)

Organ Wykonawczy – Biuro SEP
Sekretarz Generalny SEP
dr inż. Jacek Nowicki

Szanowni Państwo,

Zakończył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Poznaniu w dniach 21 – 24 czerwca 2018 r..  Walny Zjazd Delegatów, wybrał na Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka. 

Dotychczasowy a zarazem obecny Prezes SEP  zasługuje na zaufanie, tak więc powierzenie funkcji Prezesa SEP jest tego dowodem.

Odział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich będzie rezprezentować w  Zarządzie Główym wybrana przez delegatów nasza koleżanka - dotychczasowa Prezes Oddziału Warszawskiego SEP - mgr inż. Miłosława Kujszczyk Bożentowicz.
W Głównej Komisji Rewizyjnej zasiadać będzie nasz kolega mgr inż. Maciej Bylica i mgr inż. Andrzej Werkowski.
Główny Sąd Koleżeński reprezentowany będzie przez naszego kolegę doc. dr inż. Krzysztof Amborskiego.
W Głównej Komisji Wyborczej zasiadać będzie Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP - kolega dr inż. Andrzej Marusak.

Gratulujemy wybranym władzom i życzymy aby nowa kadencja była pasmem sukcesów!

Na zdjęciu Prezes SEP, obecny i były Prezes Oddziału Warszawskiego SEP z delegatami Oddziału Warszawskiego SEP.

W dniu 15 czerwca 2018 nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Oddziałem Warszawskim SEPWyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W imieniu Oddziału Warszawskiego SEP umowę podpisał mgr inż. Ryszard Marcińczak (Prezes), w imieniu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie umowę podpisała doc. dr Monika Madej (Rektor).

Życzymy owocnej współpracy.

Relacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka 2018 im. André Marie Ampère - 8 czerwca 2018 r. Instytut Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu.

RELACJA

 

15 czerwca 2018 r. w Warszawie, w sali prezydialnej NOT ul. Czackiego 3/5,  odbyło się  spotkanie biznesowe zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich .

Tematem przewodnim były: NOWE TECHNIKI OŚWIETLENIA DLA MIAST ORAZ BUDYNKÓW INTELIGENTNYCH.

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka 2018 im. André Marie Ampère.
Uroczystość rozpocznie się dnia 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie -Międzylesiu.
Tematem wiodącym będzie: ELEKTROMOBILNOŚĆ.
PROGRAM RAMOWY OBCHODÓW

  • 11:00 – 

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie  - Tydzień w SEP. 
Gazetka do pobrania tutaj: GAZETKA TYDZIEŃ W SEP .

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie  - Tydzień w SEP. 
Gazetka do pobrania tutaj: GAZETKA TYDZIEŃ W SEP .