Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi: WYKONYWANIE POMIARÓW INSTALACJI.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń w budynku, zgodnie z wymaganiami norm i przepisów obciąża właściciela lub zarządcę budynku. Sprawdzanie okresowe obejmuje przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i jest uzupełnione właściwymi pomiarami i próbami, łącznie ze sprawdzeniem wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

Oględziny mające dać odpowiedź, czy zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i czy zainstalowanie wyposażenia jest zgodne z instrukcjami wytwórcy tak, aby zapewniało jego poprawne działanie.
Próby i pomiary pomagają określić czy zachowane są wymagane parametry techniczne i spełnione są podane w normach i dokumentacji wymagania, dotyczące zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych.

Okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować, co najmniej:

  • oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i ochrony przeciwpożarowej; 
  • pomiary rezystancji izolacji;
  • badania ciągłości przewodów ochronnych;
  • badania ochrony przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim); czyli sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  • próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.